Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Kinderen hebben een actieve Ooievaarspas.
 2. Ouders/verzorgers verdienen niet meer dan 130% van de bijstandsnorm die voor hun geldt.
 3. Ouders/verzorgers vragen zelf de Participas, computerregeling en de schoolreisregeling aan via de website van KEI Rijswijk. Met vragen kunt u terecht bij KEI Rijswijk.
 4. Elk jaar kunnen ouders/verzorgers opnieuw een aanvraag doen, behalve voor de computer en de fietsregeling (éénmalig).
 5. KEI Rijswijk beoordeelt en communiceert per mail de uitslag van de aanvraag.
 6. Herzieningsprocedure: in de eerste plaats kunnen ouders om een herziening vragen bij het bestuur van Kei Rijswijk. In de tweede plaats kunnen ouders een bezwaar indienen aan het
  college van B&W binnen zes weken na ontvangst van het besluit van het bestuur van KEI Rijswijk.
 7. Participas: De Participas is aan te vragen voor kinderen van 4 tot 17 jaar oud. De geldigheid van de pas staat op de Participas (3 jaar). Maar elk jaar dient er opnieuw budget te worden aangevraagd via de website van KEI Rijswijk.
 8. Ouders/verzorgers kunnen financiële ondersteuning krijgen met een maximum jaarlijks bedrag:
  • Voor de aanschaf van schoolspullen:
   • € 50 voor kinderen in het basisonderwijs
   • € 75 voor kinderen op het voortgezet onderwijs
   • € 250 voor kinderen in de brugklas
  • Voor de aanschaf van sport/winterkleding geldt voor iedereen een maximaal bedrag van € 75,- per schooljaar.
 9. Schoolreisregeling: ouders/verzorgers kunnen de tegemoetkoming voor de schoolreis of werkweek aanvragen via de website van Kei Rijswijk. Daarbij wordt de factuur of de brief van de school waarin het bedrag voor de schoolreis/werkweek staat, meegestuurd.
 10. Onder de schoolreis op de basisschool valt ook het kamp in groep 8. Onder de werkweek vallen ook andere meerdaagse activiteiten in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld een brugklaskamp) of een eventuele eendaagse schoolreis of excursie waarvoor kosten worden gevraagd.
  Is de schoolreis of werkweek duurder, dan zorgt de ouder voor het resterende bedrag al dan niet in overleg met de school.
 11. Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek aanvragen. Per schooljaar is de hoogte van de tegemoetkoming; de daadwerkelijke kosten tot maximaal:
  • € 35 voor kinderen in het basisonderwijs (vanaf groep 1 t/m 7)
  • € 50 voor kinderen in groep 8 en de brugklas
  • € 100 voor kinderen op het voortgezet onderwijs (vanaf klas 2 tot maximaal 17 jaar)
 12. Computerregeling: Per gezin is het mogelijk maximaal één LEENLAPTOP aan te vragen indien uw kind minimaal 8 jaar oud is. Wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kan uw kind in aanmerking komen voor een KOOPLAPTOP voor maximaal € 400 incl. accessoires en toebehoren. Tot en met 15 jaar is de kooplaptop aan te vragen.
 13. Fietsregeling: u kunt per kind éénmalig gebruik maken van deze regeling in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar.
   “Samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen.“