Over Stichting KEI Rijswijk

Over de stichting KEI Rijswijk

Kei Rijswijk helpt Rijswijkse kinderen van 0 t/m 17 jaar binnen gezinnen met een minimuminkomen. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan educatieve, sociale, sport- en cultuuractiviteiten.

Alle kinderen in Rijswijk krijgen zo dezelfde kansen. Want ieder kind, samen met leeftijdgenoten, doet mee met onze maatschappij.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Bij Kei Rijswijk kan je diverse regelingen aanvragen: de schoolspullenpas, de computerregeling, de schoolreisregeling, de fietsregeling en de december regeling. Met deze regelingen maken kinderen aanspraak op materiële ondersteuning van en bij belangrijke (school)activiteiten.

Kei Rijswijk krijgt hulp van de Gemeente Rijswijk en werkt samen met diverse partners waaronder; Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn Rijswijk, Trias, Bibliotheek aan de Vliet, alle Rijswijkse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

“Samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen.“

Bestuur en team

Het bestuur van Kei Rijswijk zet zich in voor meer bekendheid, aandacht en bereik. Dit doen zij belangeloos. De bestuursleden kennen de problemen en uitdagingen van de kinderen uit hun eigen werkervaring. Kei Rijswijk is zeer blij met de inzet van dit betrokken bestuur.

 

Fons van den Broek

Fons van den Broek

Voorzitter

Fons heeft ruim 40 jaar op het Stanislascollege gewerkt als docent Nederlandse taal, als decaan en de laatste 10 jaar als directeur. Vanuit zijn werk heeft hij ervaren welk verschil de regelingen maken voor een kind.

 

Pardes Faiz

Pardes Faiz

Penningmeester

Zelf mag ik terugkijken op een mooie periode in mijn jeugd waarbij ik als kind opgroeide in de mooie stad Rijswijk. Dit gun ik ieder kind toe en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Dankzij mijn ruime financiële achtergrond en brede ervaring zal dit zeker lukken!

 

Luthmarnick Maria

Luthmarnick Maria

Secretaris

Luthmarnick is directeur van Sportief Besteed Groep en gelooft in de kracht van sport, cultuur en educatie. Hij ervaart steeds weer hoe kinderen met een klein beetje hulp, zelfstandig verder groeien.

 

Hanni van Waasdijk

Hanni van Waasdijk

Algemeen bestuurslid

Mijn hele werkzame leven ben ik actief betrokken geweest bij mensen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik zet me binnen het sociaal domein in het bijzonder in om isolement tegen te gaan, kwetsbare ouderen een hart onder de riem te steken, jongeren serieus te nemen, mensen met een beperking te ondersteunen en kinderen te helpen daar waar nodig is. Iedereen verdient positieve aandacht en daarom ben ik bestuurslid bij KEI Rijswijk.

 

Fabian Colpa

Fabian Colpa

Accountmanager

Voorheen heb ik gewerkt als accountmanager voor diverse bedrijven in verschillende branches en deze ervaring neem ik mee naar KEI. Als persoon ben ik sociaal, kom ik graag in met mensen in contact en krijg ik graag zaken voor elkaar. Ik benader mensen graag met een open houding en heb een positieve uitstraling. Ik ben direct, heb humor. Netwerken is wat ik graag doe: niet alleen voor mezelf maar vooral om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Naast mijn werk voor KEI ben ik vaak te vinden op en rond sportvelden van de voetbal of hockey bij mijn zoon en dochter. Zelf ben ik nog actief als voetbaltrainer en zo nu en dan probeer ik nog wat hard te lopen.
Ik kijk ernaar uit om kennis met u te maken en samen van KEI een groot succes te maken.

Benieuwd naar de regelingen?

Waarmee kan KEI Rijswijk jou helpen? Welke regeling wil je aanvragen? De ParticiPas om schoolspullen en/of sport/winterkleding te kopen, de Computerregeling of de Schoolreisregeling.

 

 

Anbi en donaties

KEI Rijswijk is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan KEI Rijswijk worden gedaan onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomsten– en vennootschapsbelasting. De ANBI-publicatiegegevens van KEI Rijswijk zijn hier te vinden. Ook hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over de giften die we ontvangen. Iedere schenking komt zo in z’n geheel ten goede aan het doel van de stichting.